De Zangklassen


Zangklassen voor kids
De kinderen leren op speelse wijze diverse liedjes zingen. Ze verkennen het bereik en volume van hun stem, en leren hun stem op een verantwoorde en gemakkelijke manier te gebruiken. We gaan aan de slag met liedjes die aansluiten bij de belevingswereld van de kinderen. Dat kunnen liedjes van ZangExpress zijn, oude kinderliedjes, of hippe popliedjes, R&B, soul. De klassen duren 12 weken.

Zangfabriekklassen
Klas 1 – 6 t/m 8 jaar
Klas 2 – 9 t/m 11 jaar
Klas 3 – 12 t/m 14 jaar
Klas 4 – 15 t/m 18 jaar

Zangfabriekklassen 1 en 2
In de Zangfabriekklassen 1 en 2 wordt In groepen van minimaal 6 en maximaal 12 kinderen gezongen. In deze twee groepen leren de leerlingen op verschillende manieren hun stem te gebruiken als expressiemiddel. Dit kan via zangoefeningen maar ook via kleine drama-opdrachtjes

Zangfabriekklassen 3 en 4
In Zangfabriekklassen 3 en 4 wordt in groepen in minimaal 4 en maximaal 12 jongeren gezongen. In deze twee groepen wordt meer gewerkt aan zangtechniek, houding, ademsteun, interpretatie, en meerstemmige zang. Er is ruimte voor solistische zang, maar er zal merendeels samen gezongen worden. Het schrijven van eigen teksten en zelf creatief omgaan met muziek en liedjes zijn ook mogelijke lesonderdelen.